2013

БАЛАНС ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ по Міжнародному благодійному фонду відродження «Острозької академії» за 2013 рік.

Статті доходів та витрат

Залишок коштів на 01.01.13

Надходження коштів

Використано коштів

Залишок коштів на 01.01.14

Кошти нецільового признач., всього

611,8

22,3

27,4

606,7

Пасивні доходи

485,9

211,4

35,3

662,0

Кошти цільового призначення, всього

27

314,5

262,9

78,6

   в тому числі:
конференція «Фінансова система України»

22,7

49,9

46

26,6

Конференнція української мови

4

4

конференція по релігієзнавству

0,5

209,5

168

42

Конференція документознавство

0,7

0,7

Конференція інститута права

1,5

1,6

3,1

Конференція по психології

0,3

2,4

2,7

Конференція мін. відносини

0,8

0,8

Видавництво газетив

6,7

6,1

0,6

Надходження на розвиток парку

1,6

1,6

Конференція ІГСУ

3,5

3,5

Благодійна діяльність

25,3

25,3

Конференція інозем.філологія

0,5

10

10

0,5

РАЗОМ:

1124,7

548,2

325,6

1347,3

Довідково: Витрати за рахунок коштів нецільового призначення

Статті доходів та витрат

З початку року

Податок на нерухоме майно

3,1

Безповорт.фін. допом.на храм

5,0

Кошторисна документація

4,1

Послуги нотаріуса

2,6

Видавництво книг

12,6

Разом:

27,4