2006

БАЛАНС ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ по Міжнародному благодійному фонду відродження «Острозької академії» за 2006 рік.

Статті доходів та витрат

Залишок коштів на 01.01.06

Надходження коштів

Використано коштів

Залишок коштів на 01.01.07

Кошти нецільового признач., всього

944,7

499,1

471,6

972,2

Пасивні доходи

53,4

12,7

23,9

42,2

Кошти цільового призначення, всього

0,3

18,3

16,7

1,9

   в тому числі:
на розвиток ф-ту релігієзнавства
конф. «Фінансова система України»

0,3

16,9

15,3

1,9

на розвиток храму

1,4

1,4

РАЗОМ:

998,4

399,3

512,2

1016,3

Довідково: Витрати за рахунок коштів нецільового призначення

Статті доходів та витрат

З початку року

Будівництво об’єктів академії

177,2

Придбання стародруків

1,4

Придбання меблів

35,7

Придбання компютерної техніки

2,4

Придбання мікроавтобуса

177,0

Мат. допомога школі інвалідів

1,0

Підтримка молодих науковців

8,3

Стипендії і гранти студентам

10,8

Грант підготовчого відділення

8,6

Виготовлення символіки НУОА

20,0

Закордонні відрядження

4,2

Матеріальна допомога НаУКМА

25,0

Разом:

471,6

Довідково: Залишок коштів на 01.01.2007р.

Всього

1016,3

   в тому числі:
Зворотня допомог

191,2

Дебіт. Заборг.

23,6

на депозитних рахунках

683,2

на поточних рахунках

118,7

   з них:
АППБ «Аваль»,т. грн

0,2

АППБ «Аваль», т.дол.США
«ПриватБанк»,т. грн

103,2

«ПриватБанк», дол. США

15,0

«ІмексБанк»,т. грн.

0,3