2012

БАЛАНС ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ по Міжнародному благодійному фонду відродження «Острозької академії» за 2012 рік.

Статті доходів та витрат

Залишок коштів на 01.01.12

Надходження коштів

Використано коштів

Залишок коштів на 01.01.13

Кошти нецільового признач., всього

978,2

36

415,8

598,4

Пасивні доходи

407,1

111,6

32,8

485,9

Кошти цільового призначення, всього

35,6

81,1

76,3

40,4

   в тому числі:
конференція «Фінансова система України»

17,7

33

28

22,7

на розвиток храму

0,5

0,5

конференція по релігієзнавству

0,1

6,5

6,6

0,0

Конференція документознавство

0,1

1,7

1,1

0,7

Конфернція укр.мови

1

1

0,0

Конференція по психології

0,4

2,2

2,3

0,3

Конференція мін. відносини

2,4

1,6

0,8

Олімпіала юних журналістів

13,4

13,4

Конференція правничий ф-т

3,4

8,8

10,7

1,5

Конференція інозем.філологія

25,5

25

0,5

РАЗОМ:

1420,9

228,7

524,9

1124,7

Довідково: Витрати за рахунок коштів нецільового призначення

Статті доходів та витрат

З початку року

Гранти спудеям

5,0

Безповорт.фін. допом.на наукову діяльність

26,2

Придбання та ремонт будівель

362,7

Послуги нотаріуса

2,7+1,0

Видавництво книг

14,0

Видавництво газети

4,2

Разом:

415,8