2009

БАЛАНС ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ по Міжнародному благодійному фонду відродження «Острозької академії» за 2009 рік.

Статті доходів та витрат

Залишок коштів на 01.01.09

Надходження коштів

Використано коштів

Залишок коштів на 01.01.10

Кошти нецільового признач., всього

2366,0

767,4

397,1

2736,3

Пасивні доходи

185,47

167,7

39,1

314,0

Кошти цільового призначення, всього

19,0

273,5

39,9

252,6

   в тому числі:
Конференція по психології

3,2

0,3

3,5

конференція «Фінансова система України»

15,2

24,2

26,4

13,0

на розвиток храму

0,5

0,5

конференція по релігієзнавству

0,1

11,4

10,0

1,5

Конференція правників
Цільова допомога на придбання автобуса

237,6

237,6

РАЗОМ:

2570,4

1208,6

476,1

3302,9

Довідково: Витрати за рахунок коштів нецільового призначення

Статті доходів та витрат

З початку року

Безповоротна фінансова допомога працівникам

16,9

Допомога Братству спудеїв

5,0

Придбання автомобіля

283,3

Допомога греко-католицькій церкві

2,0

помятні відзнаки до дня університету

12,4

Видавництво книг

56,3

Стипендії і гранти студентам

17,2

Грант підготовчого відділення
Фінансова допомога Житенській школі

4,0

Закордонні відрядження
Разом:

397,1

Довідково: Залишок коштів на 01.01.2010р.

Всього

3302,9

   в тому числі:
Зворотня допомог

422,4

Дебіт. Заборг.

1402,1

на депозитних рахунках

1194,7

на поточних рахунках

283,9

   з них:
АППБ «Аваль»,т. грн

0,2

АППБ «Аваль», т.дол.США
«ПриватБанк»,т. грн

19,6

«ПриватБанк», дол. США
«ІмексБанк»,т. грн.

0,9

«ІмексБанк», дол. США

263,2