2005

БАЛАНС ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ по Міжнародному благодійному фонду відродження «Острозької академії» за 2005 рік.

Статті доходів та витрат

Залишок коштів на 01.01.05

Надходження коштів

Використано коштів

Залишок коштів на 01.01.06

Кошти нецільового признач., всього

1125,6

358,9

539,8

944,7

Пасивні доходи

43,6

32,3

22,5

53,4

Кошти цільового призначення, всього

1,5

8,1

9,3

0,3

   в тому числі:
на розвиток ф-ту релігієзнавства

0,7

0,3

1,0

конф. «Фінансова система України»

0,8

7,8

8,3

0,3

РАЗОМ:

1170,7

399,3

571,6

998,4

Довідково: Витрати за рахунок коштів нецільового призначення

Статті доходів та витрат

З початку року

Видавництво книг

23,4

Придбання стародруків

5,3

Поворотна фінансова допомога працівникам

28,6

Придбання компютерної техніки

99,4

Благодійна допомога «Червоному Христу»

1,5

Благодійна допомога «Ендавмент ОА»

360,0

Підтримка молодих науковців

8,3

Стипендії сиротам

2,8

Грант підготовчого відділення

6,8

Матеріальна допомога студентам і викладачам

3,7

Разом:

539,8

Довідково: Залишок коштів на 01.01.2006р.

Всього

988,4

   в тому числі:
на депозитних рахунках

769,8

на поточних рахунках

105,2

   з них:
АППБ «Аваль»,т. грн

35,0

АППБ «Аваль», т.дол.США

0,5

«ПриватБанк»,т. грн

52,5

«ПриватБанк», дол. США

3,0

«ІмексБанк»,т. грн.

0,3

Зворотня допомога

84,3

Дебіторська заборгованість

29,1