2011

БАЛАНС ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ по Міжнародному благодійному фонду відродження «Острозької академії» за 2011 рік.

Статті доходів та витрат

Залишок коштів на 01.01.11

Надходження коштів

Використано коштів

Залишок коштів на 01.01.12

Кошти нецільового признач., всього

1153,8

45,7

221,3

978,2

Пасивні доходи

408,6

30,1

31,6

407,1

Кошти цільового призначення, всього

8,7

89

62,1

35,6

   в тому числі:
конференція «Фінансова система України»

4,0

31,8

18,1

17,7

на розвиток храму

0,5

0,5

конференція по релігієзнавству

0,1

11,6

11,6

0,1

Конференція документознавство

0,1

0,1

Стипендія Патріарха

4,5

4,5

Конференція по психології

1,0

3,0

3,6

0,4

Конференція мін. відносини

0,5

3,9

4,4

Олімпіала юних журналістів

2,6

10,8

13,4

Конференція правничий ф-т

3,7

0,3

3,4

Гуманітварна допомога

19,6

19,6

РАЗОМ:

1571,1

164,8

315,0

1420,9

Довідково: Витрати за рахунок коштів нецільового призначення

Статті доходів та витрат

З початку року

стипендії та гранти спулеям

17,9

Безповоротна допомога працівникам НУОА

8,0

Придбання та ремонт будівель

38,8

Видавництво та придбання книг

79,0

Придбання монет з символікою НУОА

25,3

Благодійна допомога іншим організаціям

52,3

Разом:

221,3